Welzijn Ouderen Boxmeer

Welzijn Ouderen Boxmeer is een vrijwilligersorganisatie, die de belangen behartigt op het gebied van Welzijn van alle 55-plussers binnen de regio Boxmeer, het werkgebied van de voormalige gemeente Boxmeer.

Zij maakt, met vier andere welzijnsorganisaties, deel uit van de koepelorganisatie Welzijn ouderen Land van Cuijk. Gezamenlijk en met andere samenwerkingspartners wordt het ouderenbeleid voor de gemeente Land van Cuijk opgesteld en uitgevoerd. De gemeente Land van Cuijk subsidieert de welzijnsorganisaties.

Prettig oud worden

Bij Welzijn Ouderen Boxmeer vinden we positieve gezondheid belangrijk. Dat betekent dat we de aandacht leggen bij de veerkracht van mensen in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Bij het ouder worden zijn zaken als zelfstandig blijven, actief bezig zijn en het hebben van sociale contacten belangrijk.

Welzijn Ouderen Boxmeer kan u hierbij ondersteunen. U kunt bij ons terecht voor advies, een steuntje in de rug en vele activiteiten die speciaal voor 55-plussers in onze regio worden georganiseerd.

Hoe ondersteunt Welzijn Ouderen Boxmeer?

Via advies, een steuntje in de rug, dienstverlening op maat en tal van activiteiten helpen wij om op een eigen- en aangename manier ouder te worden. Zelfstandig blijven, actief zijn en sociale contacten zijn daarbij van groot belang. Door actieve samenwerking en met zo’n 300 vrijwilligers zijn wij er voor 55-plussers.

Diensten

We bieden een breed dienstenpakket waarmee we kunnen bijdragen aan de wens van senioren om langer thuis te kunnen blijven wonen.
De vrijwilligers zijn deskundig en enkele diensten worden begeleid door beroepskrachten van Sociom.

Cursussen

Vaardigheden aanleren of je vaardigheden op peil houden is nodig om zelfredzaam te blijven en je sociale contacten te onderhouden. Welzijn Ouderen Boxmeer geeft opfriscursussen op het gebied van verkeersveiligheid, koken en valpreventie.

Activiteiten

Welzijn Ouderen Boxmeer legt de aandacht bij de veerkracht van mensen en is ervan overtuigd dat het meedoen aan activiteiten, en het ontmoeten van mensen een positief effect heeft op uw welzijn. Daarom biedt Welzijn Ouderen Boxmeer een scala aan activiteiten aan, veelal in nauwe samenwerking met de lokale ouderenverenigingen. U vindt activiteiten in alle dorpen in de regio Boxmeer. wij nodigen u uit om mee te doen!

Ga naar de inhoud